Jane McGonigal: Gaming can make a better world

7 Mar

Mycket inspirerande och troligen ett av de bästa talen jag hört. Epic win!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...