Ängavallen helalf.se

End Pig Pain

Nästan 3 miljarder grisar i EU får svansen avklippt trots att det är förbjudet. 77 miljoner grisar kastreras årligen, med eller utan bedövning, för att de ska smaka bra.

Om du tycker att bacon känns värt det lidandet kan du åtminstone skriva på för att End Pig Pain. Då får landsbygdsministern Sven-Erik Bucht en uppmaning om att arbeta för att få ett slut på kirurgisk kastrering av hangrisar i Sverige och EU, samt ett slut på svansklippning, tandklippning och tandslipning av grisar i de länder där det fortfarande förekommer.

Ett fint initiativ från djurrättsorganisationer runt om i Europa!