Det är Emily, som kallar sig Bite Size Vegan, helt övertygad om. Ledande fråga, your honor! Hur kommer det sig då att miljöorganisationerna uppmanar oss att duscha mindre och ta cykeln istället för att tipsa om veganska recept?

På 11 minuter rabblar Emily upp en mängd fascinerande fakta om hur jorden påverkas av att vi föder upp djur för produktion och urfiskar haven. På sin hemsida hänvisar hon till var hon fått respektive fakta ifrån. Ett riktigt hästjobb!

De här ämnena tar hon upp i videon ovan:

  • Klimatförändring
  • Vattenförbrukning
  • Fracking
  • Överfiskade hav
  • Avfallshantering
  • Arters utrotning
  • Miljöförstöring, markanvändning och avskogning

Emily markerar att den gemensamma nämnaren för dessa miljöproblem är djurhållning och ger en väldigt enkel lösning. En vegansk kost motsvarar 50% mindre koldioxid och använder 1/11 olja, 1/13 vatten, och 1/18 mark jämfört med en köttätare. Vad vi äter är inte längre ett personligt val utan ett ansvar, särskilt om du kallar dig för miljökämpe, trädkramare eller liknande.

Vi sparar vatten, spannmål, skogsmark och CO2-utsläpp på att äta växtbaserat. Vi dödar varken djur eller miljö. Kika på videon och fundera på om det kan vara värt att bli vego.