Ängavallen våren 2014

Via Twitter har jag snubblat in på Humane Leauge Labs sida vid ett par tillfällen de senaste dagarna och tycker att de är något på spåren. Humane League Labs undersökningar fokuserar på hur man mest effektivt får fler att äta mindre kött. Vilka budskap, bilder och filmer gör skillnad, på riktigt? Vilket djur får flest att bli veganer? Vilka djurrättsvideos påverkar mest? Det är ett intressant arbete, dels eftersom jag gillar kommunikation, dels eftersom få budskap verkar fungera.

På deras sida finns bland annat dessa tre rapporter:

Which Farm Animal Photos Are Most Likely To Inspire People To Eat Vegan?

Bilder på sjuka eller skadade djur är den mest effektiva typen av foto för att få människor att vilja sluta äta animaliska produkter. Även bilder på döda djur eller djur på väg att dödas samt djur som hålls instängda påverkar personen som ser dem allra mest.

Bilder av grisar är mest effektiva följt av bilder på kycklingar och kalkoner, möjligtvis för att utbudet av bilder på döende, instängda fjäderfän är så stort, jämfört med exempelvis bilder av uppbundna kor.

Bilder på enskilda djur ansågs mer övertygande än bilder på djur i grupp (samma gäller ju för människor). På samma sätt övertygar bilder av djurbarn fler än bilder av djur som är eller ser vuxna ut.

Jämför med hur många som påstår att de inte kan tänka sig att se på en film om djurrätt för att de inte klarar av att se lidande. Ofta med kommentaren ”då skulle jag behöva bli vegetarian” eller liknande.

Is Animal Cruelty or Purity (“Abolitionist”) Messaging More Effective?

Budskap som fokuserar på djurens lidande fungerar bättre än att prata om det omoraliska i att äta djur (som lidit).

Djurälskare som säger sig älska djur blir såklart förnärmade när man påpekar att de äter djur. Om man däremot visar bilder på skadade djur kanske de enklare tar till sig? Djur känner smärta, djur skriker, djur blöder. Det vet djurägare.

Which request creates the most diet change, “vegan,” “vegetarian,” “eat less meat,” or “cut out or cut back on” animal Products?

Studien visar att det är mest effektivt att prata om att ”avstå från/äta mindre” kött medan uppmaningen om att äta veganskt funkar minst bra.

Det visar ju bland annat Naturskyddsföreningens arbete som ofta fokuserar enbart på ett djur i taget, så som jätteräkan eller ålen, liksom Djurens rätts kampanjer som pratar om djur på cirkus eller minkar.

Jag använder ofta bilder av glada, gulliga levande djur och pratar gärna om moral och etik. Vad skulle hända om jag postade bilder av grisar som lider istället? Det krävs ingen undersökning för att förstå att det kommer leda till reaktioner. Personligen har jag oftast valt bort det av respekt för djuren. Jag älskar ju dem! Men kanske är det dags att tänka om.

Inga fler gullegrisar med tillgång till utevistelse. Inga fler kalvar som diar på en äng. Jag bidrar ju bara till bilden av att de har levt ett bra liv när de i själva verket är ett undantag från regeln. Regeln om rutinmässigt lidande.