Den 25 maj 2014 är det EU-val i Sverige. Då väljer vi 20 ledamöter som ska representera oss i Europaparlamentet i fem år. I valet till Europaparlamentet ska EU:s 400 miljoner väljare från 28 länder rösta fram totalt 751 ledamöter. Antalet ledamöter beror på hur stor befolkning landet har. Tyskland har jämförelsevis 96 stycken ledamöter.

EU-parlamentet lagstiftar tillsammans med ministerrådet i EU efter att EU-kommissionen har lagt ett förslag. För att hitta en kompromiss förhandlar de med varandra. EU-parlamentet är väljarnas röst och ministerrådet talar för de 28 regeringarna i EU. Reglerna gäller sedan i alla EU-länder. 

Inom de flesta av EU:s politikområden fattar Europaparlamentet och ministerrådet beslut tillsammans. Det gäller till exempel miljöregler, livsmedelsfrågor, jordbrukspolitiken, asylfrågor och regler som rör den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital inom EU.

Ledamöterna i Europaparlamentet debatterar EU-frågor och arbetar fram nya EU-lagar. Varje ledamot är med i en partigrupp. I en partigrupp samlas ledamöter som har liknande åsikter. I parlamentet sitter ledamöterna samlade i sina partigrupper, och inte utifrån vilket land de kommer. Vänsterpartier sitter till vänster och högerpartier till höger. De gröna och liberala partigrupperna sitter i mitten.

För att bilda en partigrupp krävs att 25 ledamöter från minst sju av EU:s 28 medlemsländer är med i gruppen. 50 ledamöter från endast två länder kan alltså inte bilda en grupp. Vilka partigrupper som kommer att bildas efter valet i maj 2014 går inte att säga idag. Det beror helt på vilka ledamöter väljarna röstar på. Det är upp till ledamöterna själva att organisera sig i partigrupper. Alla måste vara med i en grupp men de får inte vara med i två eller flera.

Partigruppen är viktig på flera sätt för en ledamot som vill göra sin röst hörd i Europaparlamentet. Det är till exempel partigrupperna som får talartid i parlamentets kammare. Det är sedan upp till gruppen att bestämma vilka ledamöter som ska få prata i kammaren. Det är också i partigrupperna som olika politiska uppdrag delas ut, till exempel vem som ska sitta i ett visst utskott eller ansvara för ett lagstiftningsärende.

Glöm inte att rösta den 25 maj! Hos Valmyndigheten hittar du en lista med vilka partier som ställer upp. Har du några andra funderingar hittar du säkert svaren hos EU-upplysningen! Se vilka partier och kandidater du matchar bäst i EU-valet!